Förvaltning av hus och järnvägar

Vi är vana vid att stora delar av samhället bara fungerar, utan att vi behöver fundera över vem som ser till att det fungerar. Hit hör till exempel viktig infrastruktur, vården, livsmedelsförsörjning och boende. Men förvaltning är en mycket viktig del av att se till så att järnvägar, fastigheter och andra delar av samhället fortsätter att fungera som det är tänkt.

Med teknisk förvaltning från Nabo går det att alltid ha koll på fastigheten och få en bra kontroll över vilka underhålls- och driftsbehov den har. Här kan du få en personlig förvaltning samt löpande underhåll och skadehantering. Nabo ger tillgång till smarta digitala verktyg samt utbildningar om underhåll av fastigheter.

Statens järnvägar

Statens järnvägar var tidigare ett statligt affärsverk i Sverige som hade olika uppdrag. År 2004 fick affärsverket i uppdrag att förvalta olika fordon som skulle användas i Rikstrafiken, som ellok, personvagnar och elmotorvagnar. Statens Järnvägar avvecklades sista december år 2012. Därvid överfördes den återstående järnvägsrelaterade verksamheten till Trafikverket.

Ny tågstation i Växjö

I september förra året invigdes en ny stationsbyggnad i Växjö, som snabbt blev full av nyfikna besökare. Den nya stationen ligger nära Växjös resecentrum och är 1850 kvadratmeter stor. Byggnaden har väntsal, restauranger, butiker och andra lokaler. Anna Tenje som är ordförande i kommunstyrelsen hoppas att den nya stationen ska bli ett ”vardagsrum” för lokalborna och ett hjärta i Växjö centrum. Stationen kommer förstås att kräva underhåll och förvaltning, som allt övrigt i samhället för att det ska kunna fortsätta ge god service till medborgarna.

Hållbar förvaltning

Fastigheter och järnvägar är långsiktiga projekt, som måste planeras, underhållas, förvaltas och renoveras. Från att de har blivit en första idé tills att de står som färdiga byggnader tar det tio år. Hus ska kunna stå under århundraden eller mer och järnvägar behöver också vara långsiktigt hållbara, även om de utsätts för mer dagligt slitage än fastigheter. Med hjälp av effektiv förvaltning och genomtänkt planering är det möjligt att bedriva fastighetsföretagande på ett affärsmässigt och hållbart sätt där målet är att skapa värde på sikt. I likhet med fastighetsförvaltning är regelbundet underhåll och skötsel av järnvägen nödvändigt för att befolkningen ska välja det mest hållbara färdsättet; tåget före flyget.

När byggprocesser görs, vid förvaltning och renoveringar, behöver verksamheten styras av många lagar, regler och förordningar. Regelverken finns till med målet att skydda miljö, värna demokratin och se till att alla byggnader har hög kvalitet. Lagstiftningen måste dock också utvecklas kontinuerligt, som när den blir kontraproduktiv eller inte är i takt med tidens krav. Energieffektiviseringar är ett exempel på något som hela tiden behöver utvecklas och förbättras, då det både är bra för plånboken och klimatet. En bra styrreglering av kyla och värme och energieffektiva hus är något som blir allt mer viktigt för att minska våra utsläpp och använda mindre energi totalt sett.