Förvaltning av hus och järnvägar

Vi är vana vid att stora delar av samhället bara fungerar, utan att vi behöver fundera över vem som ser till att det fungerar. Hit hör till exempel viktig infrastruktur, […]

Uppgradera tåget med VVS-produkter av hög kvalitet

En grundläggande betydelse för människors förflyttningar i världen är passagerartransporter på järnväg. En fördel med tåget som transportmedel framför andra transportmedel är att koldioxidutsläppen är upp till nio gånger mindre. […]

Inreda tåg till bostad

Det har blivit mer och mer populärt att bygga om bilar och stugor till bostäder. Det finns också de som bygger om tåg till tillfälliga eller mer långvariga boplatser. Men […]

Ta tåget och hitta ditt nya hem

Om du letar efter en ny bostad är det faktiskt riktigt smart att ta tåget. Förutom att det är mer klimatvänligt, så ger det dig en möjlighet att upptäcka landskapet […]

Järnvägar i Sverige

Sedan industrialiseringen har järnvägar spelat en viktig roll för Sverige. Anledningen till detta är att Sverige är ett stort land med mycket skog, varför olika råvaror har behövt fraktas genom […]