Historien om X2000 – det svenska snabbtåget

Sverige har länge utnyttjat järnvägen för olika former av transporter. Med ett stort behov av allt från godstrafik till persontrafik har järnvägen och dess spår vuxit över hela landet. Den stora framväxten av järnvägen i Sverige föranledde också en stor industri runt omkring själva järnvägen, däribland tågtillverkning.

Svensk tågtillverkning

Den svenska historien om tågtillverkning är längre än snabbtåget X2000, men rötterna är desamma. I ett samarbete mellan Kalmar Verkstad samt ABB inleddes ett projekt att skapa ett snabbtåg som skulle trafikera de populära järnvägarna mellan Sveriges storstäder.

Att tågtillverkning tog fart i Sverige har delvis berott på tillgång till duktiga yrkesmän inom stål och plåtslageri samt en lång erfarenhet av verkstadsarbete. Precis som moderna plåtslagare såsom Norrmalms Plåtslageri, gjordes mycket av arbetet runt tågen manuellt och hantverksmässigt. Till X2000 valdes en form av korrugerad, rostfri plåt som sattes ihop genom punktsvetsning. Utvecklingen av X2000 kom därutöver att ha sin grund i ASEA:s (nuvarande ABB) utveckling av avancerad hydraulik för att kunna luta tåget vid drift.

Utvecklingen av snabbtåget X2000

Den ursprungliga idén med X2000 är dess förmåga att luta vagnarna så att det kan köra i hastigheter uppåt 200 km/h på gamla och slingriga järnvägsbanor. Därför behövdes en ny teknik i form av korglutning för att åstadkomma det här.

Genom att passagerarvagnarna kan luta inåt i kurvor tillät myndigheterna X2000 att framföras i en högre hastighet än konventionella tåg i snävare kurvor.

Den första provmodellen i det som kom att bli X2000 utfördes på ett elektriskt motorvagnståg (X1) som förseddes med ASEA:s teknik för korglutning. Det här kom senare att utvecklas vidare till X2, eller X2000, modellen som trafikerar järnvägen än idag.

Fakta om X2000

Även om den målsatta hastigheten för tåget är 200 km/h uppvisar tågets olika sträckor en annan typ av medelhastighet. Den snabbaste medelhastigheten når X2000 på sträckan Stockholm-Göteborg med 147 km/h, och den lägsta medelhastigheten får tåget på sträckan Stockholm-Umeå med 112 km/h. Stockholm-Umeå är också tågets längsta sträcka, som uppmäter 71,4 mil.

Själva loket, eller motorvagnståget, som egentligen heter X2 kopplas med sex eller sju vagnar och kan då ha över 300 passagerare.

Totalt har det byggts 42 stycken tåg av modellen X2 och ytterligare ungefär lika många av efterföljande uppgraderingar.

Idag är tågen utrustade med trådlöst internet (wifi), bistrovagn, tyst kupé, klimatanläggning samt anpassning för handikappade.

X2000 i framtiden

Planerna för X2000 har utvecklats under åren SJ haft tågen. Bland annat har större uppgraderingar och moderniseringar gjorts under 2000-talet. Bland annat med nya säten, ytterligare funktionalitet för resenärer och anpassning av nya hastighetsregler på Sveriges järnvägar.

SJ har valt att satsa miljardbelopp på att uppgradera befintliga X2-lok till modern standard med ny teknik i drivning och elektronik. Satsningen beräknas utöka tågens livslängd med ytterligare 20-25 år.

Andra större tågoperatörer, som MTR-Express som också trafikerar den populära sträckan Göteborg-Stockholm, har inte valt att uppgradera X2-lok utan väljer att köpa in andra tåg.