När järnvägen drog fram i vilda västern

Finns det något mer klassiskt än tåg som rusar fram i en västernfilm? Banditer som springer på tågvagnarna. Lokförare som kastar in kol i brännugnen. Idag kan man se ett och annat lokomotiv som andas ”Vilda västern” på olika museum. Men hur började allt egentligen?

Järnvägen banade väg för industralismen

Trots att man tänker sig vilda västern som en skjutglad och vild tid, var det här industralismen fick sing grund mycket tack vare järnvägen. Med hjälp av nya kommunikationssätt blomstrade alla möjliga affärer och verksamheter. Hela städer bytte snabbt utseende och gatorna började snart prydas av reklamskyltar snarare än dammiga fönster. I tack med att ekonomin blomstrade behövdes nya sätt för att särskilja olika affärsverksamheter, och därmed föddes logotyper och olika varumärken. Ett av de vanliga sätten att utmärka sig var att använda egendesignade stämplar, vilket kunde ge olika varor rätt tillhörighet. Några exempel på kända varumärken som kom till vid denna tid strax efter att järnvägen över USA fått fäste, är Coca Cola och Ford. Kända varumärken som tack vara både stämplar, logotyper och reklampelare överlevt ännu till våra dagar.

Järnvägen epok under vilda västern

Redan 1869 stod den första sammanhållande järnvägen färdig rakt över hela USA. Innan dess kunde det ta ett halvår att ta sig mellan New York och San Fransisco. En restid som är svårsmält för dagens människor. Sanningen att säga; den dryga vecka det sedan tog med tåget är också det en smått ofattbar restid. Men att minska ned resan med denna restid innebar naturligtvis att vilda västerns glansdagar började. Folk kunde nu ta sig tvärs över kontinenten på sju dagar. Denna epok innefattade många turbulenta händelser och ett inbördeskrig stod för dörren. Den transatlantiska järnvägen gjorde det enkelt att frakta varor, framförallt från öster till väster. Det är lätt att förstå hur detta måste ha ändrat världsbilden för människor, som plötsligt fick en dörr till den andra sidan av den amerikanska kontinenten.

Skapade nya liv

Många var de som tog tåget västerut för att arbeta som bland annat boskapsskötare. Boskapsrancherna i Texas blomstrade och järnvägen gjorde det möjligt att frakta skinn och andra varor. Nya samhällen växte upp längs järnvägen och det var också där början till salooner, sheriffer och spelhus tog sin form. Tack vare järnvägen började USA koloniseras på allvar. Som så ofta är ett lands utveckling i direkt behov av vilka kommunikationsmöjligheter som finns till buds. Utan järnvägen hade inte USA utvecklats som det gjorde under förra sekelskiftet.