Järnvägens historia

Järnvägen har möjliggjort industrialisering och utveckling av världens länder. Järnvägsnäten spänner över flera kontinenter och har möjliggjort resande och äventyr. Idag tar många järnvägen för givet, men det är viktigt att tänka på vilken enorm historisk betydelse den haft. Från ånglok till elektrifiering och höghastighetståg. Här kan du läsa mer om järnvägens historia och dess utveckling.

Järnvägens födelse

Redan i början på 1800-talet började järnvägar och tåg användas. Kommunikationer var viktiga för ett industrisamhälle och järnvägen möjliggjorde industrialiseringen där samhällen omvandlades från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Denna modernisering krävde omfattande förändringar och investeringar i infrastruktur för att möjliggöra transport av råvaror till fabrikerna såväl som färdiga produkter.

Ånglok

År 1823 invigdes den första järnvägen. Sträckan gick mellan Stockton och Darlington i Storbritannien. Detta skedde då med ett tåg som drogs av ett ånglok och syftet var att fungera som transportlänk för områdets alla kolgruvor. Snitthastigheten var 7 kilometer i timmen, men tåget kunde nå upp till 39 kilometer i timmen på vissa raksträckor. Strax efter invigningen byggdes även en passagerarvagn. I USA öppnade den Transamerikanska järnvägen år 1869 och blev då den första järnvägen som korsade hela landet. Sverige var på denna tid glesbefolkat och fattigt. Därför avvaktade Sverige med att utveckla att järnvägsnät till att börja med.

Elektrifiering & modernisering

Ångloken dominerade till en början, men fick snart konkurrens av ellok och diesellok. Den första elektrifierade järnvägen öppnas år 1881 i Tyskland, men det skulle dröja ett tag innan världen moderniserade järnvägarna. Elloken krävde nämligen att järnvägen elektrifierades, vilket innebar ytterligare kostnader. Fördelen var dock att ellokens driftkostnader var betydligt lägre. Sverige var ett av de länder som elektrifierade järnvägsnätet under första halvan av 1900-talet. Under 60- och 70-talet utvecklades och introducerades moderna höghastighetståg och magnettåg.