marta

Järnvägens historia

Järnvägen har möjliggjort industrialisering och utveckling av världens länder. Järnvägsnäten spänner över flera kontinenter och har möjliggjort resand

Fördelar med att ta tåget

Järnvägen har fått sig ett uppsving de senaste åren i takt med att konsumenter blivit allt mer klimatmedvetna. Allt fler väljer att ta tåget istället

Maglevtåg

Maglevtåg är en av de modernaste formerna av järnväg. Maglev kommer från engelskans magnetic levitation, vilket betyder magnetisk levitation. Magnetis

Höghastighetståg

Järnvägen har alltid haft en mycket viktig betydelse för hur samhällen har utvecklats. Än idag har järnvägen en mycket viktig funktion i alla samhälle

Europas vackraste tågresor

Järnvägen har en lång historia och det har det funnits tåg ända sedan 1800-talet. Detta har gett upphov till många vackra tågresor över hela världen.

Nordens bästa tågresor

Sverige och de nordiska grannländerna bjuder på många fantastiska tågresor. Järnvägen i Norden har, precis som i övriga världen, haft en stor betydels