Höghastighetståg

Järnvägen har alltid haft en mycket viktig betydelse för hur samhällen har utvecklats. Än idag har järnvägen en mycket viktig funktion i alla samhällen. Den moderna utvecklingen har gjort att tågen har blivit snabbare och tekniskt mer avancerade med åren. Här kan du läsa mer om några av världens mest kända höghastighetståg.

Höghastighetståg i Japan

Japan har varit pionjären inom den moderna tågutvecklingen. Det japanska tåget Shinkansen invigdes år 1964 och var världens första höghastighetsjärnväg. Det började användas strax innan de Olympiska spelen i Tokyo som arrangerades samma år. Den första linjen gick mellan Osaka och Tokyo, men idag är det ett välutvecklat järnvägsnät med linjer till Honshu, Kyushu och Hokkaido. Nätet sammanbinder stora delar av Japan, vilket har varit mycket viktigt för landets ekonomi och befolkningens rörlighet. Shinkansen används endast för persontrafik. Japan Railways Group, vanligtvis förkortat JR, sköter majoriteten av tågtrafiken i Japan. Utlänningar som vill åka tåg i Japan kan förboka järnvägspass hos JR. Det finns även enkelbiljetter som går att köpa på plats i Japan, men dessa är betydligt dyrare.

Höghastighetståg i Frankrike

De franska höghastighetstågen Train à Grande Vitesse, vanligtvis förkortat TGV, började införas i landet år 1979. Idag används TGV-tågen även i många andra länder i Europa. Tågen används främst för passagerartrafik med undantag för posttransporter.