Järnvägar i Sverige

Sedan industrialiseringen har järnvägar spelat en viktig roll för Sverige. Anledningen till detta är att Sverige är ett stort land med mycket skog, varför olika råvaror har behövt fraktas genom landet och ut i världen. Ett bra exempel är skog och trä, vilket har behövts fraktats runt i Sverige på grund av den stora industrin. Järnvägen har varit till stor hjälp när det kommer till just detta. Därför kommer denna artikel kolla närmre på hur järnvägar i Sverige är viktiga och hur utvecklingen har påverkat samhället.

Järnvägar skapar jobb

En mycket viktig del av järnvägen i Sverige är att den skapar många jobb. Det finns nämligen en mängd olika yrken som är kopplade till just järnvägarna. Det kan exempelvis handla om reparationer, nya järnvägar, tågkontrollanter och lokförare. Det finns även en del tåg som är byggda för att vara lyxiga. I detta fall skapar det även jobb för finsnickare. På så sätt kan snickare i exempelvis Stockholm inte bara behöva lägga golv i Vasastan, utan golvläggning behövs även i tåg. Speciellt i de mer exklusiva varianterna som första klass.

Miljövänligt sätt att ta sig fram

En annan viktig del med järnvägarna i Sverige är att de har blivit en mycket viktig del i det hållbara samhället, framförallt på grund av att det är mer miljövänligt att åka tåg än att köra bil. Genom att tåg kan transportera flera hundra människor på en och samma gång gör det att utsläppen per person blir mycket mindre. Detta i jämförelse till om alla människor hade kört en egen bil, vilket blir väldigt dyrt i längden.

Tåg kan köra långa sträckor

Något av det bästa med tågen är att de också kan köra väldigt långa sträckor utan att behöva att stanna. En del tåg är också byggda för att vara snabba, till exempel X2000 som är det mest kända snabbtåget som finns i Sverige. Tåget var nämligen byggt för att passa utformningen av de svenska järnvägarna. Internationellt sett sålde tåget dock inte speciellt bra, utan det var framförallt i Sverige som tåget kom till användning. Andra länder väljer ofta att bygga egna tåg, eller köpa in standardiserade modeller från länder som Frankrike, Kina och Japan. På så sätt är det svenska snabbtåget ganska så unikt, då det inte går att åka i någon annan del av världen.