Maglevtåg

Maglevtåg är en av de modernaste formerna av järnväg. Maglev kommer från engelskans magnetic levitation, vilket betyder magnetisk levitation. Magnetiska krafter används för att röra tåget framåt och därför kallas dessa tåg oftast för magnettåg. Detta moderna tåg finns endast i ett fåtal länder.

Historia

Maglevtåg började utvecklas redan på 1960-talet i Storbritannien, men på grund av brist på utvecklingspengar avstannade utvecklingen. I Birmingham år 1984 öppnade det första kommersiella magnettåget för allmänheten, men det stängdes ned år 1995 på grund av problem med driften. I början av 1970-talet hade dock både Japan och Tyskland börjat forska och utveckla magnettåg. Det stora problemet för magnettågen att bli kommersiellt framgångsrika var framför allt det faktum att det redan fanns ett stort utvecklat järnvägsnät. Det var med andra ord svårt att bryta sig in på marknaden. Det är mycket dyrt att bygga, underhålla och driva magnettågen.

Maglevtågen idag

Magnettågen finns idag i begränsad utsträckning i framför allt Asien. I Japan, Kina och Sydkorea blir det allt vanligare med Maglevtåg. Sedan år 2002 är det möjligt att åka magnettåg från Shanghais flygplats till Longyang Road i centrala Shanghai. År 2015 uppmättes ett nytt hastighetsrekord på 603 kilometer i timmen med ett magnettåg i Japan. Även i Tyskland finns det magnettåg i begränsad utsträckning.